A rövidítések jelentése

*( ismeretlen magyar jelentés (zárójelben latin névvel)
~ tilde (cåmszóhoz kapcsolódó fogalom helye)
Afr. Afrika
átv. átvitt értelem
Btk. Büntető törvénykönyv
c. cåm(ű)
D Dél(i)
É Észak(i)
fr francia
Fro Franciaország
K Kelet(i)
kg kilogramm
km kilométer
Kr. e. Krisztus előtt(i)
Kr. u. Krisztus után(i)
m méter
mp másodperc
ngn någon
ngt något
Ny Nyugat(i)
pl. például
Rt. Részvénytársaság
ssp. subspecies
tsz. többes szám
v. vagy
vk valaki
vm valami