A Doctor Svenomed weboldalán mindent megtalálhat, amire munkája során szüksége lehet.

Svéd * Magyar - Magyar * Svéd óriás szótár
Válasszon szótárat és írja be a keresendő kifejezést

Köszöntjük a Doctor Svenomed svéd-magyar óriás szótár oldalán!

Ez a szótár a Doctor Svenomed svéd-magyar online orvosi szótárunkhoz hasonlóan már több éves múltra tekinthet vissza. Az online óriás szótár azonban időben jóval megelőzte az orvosi szótárat. Ugyanis első alkalommal kb. 10 évvel ezelőtt jelent meg online „SvenOpus” fantázianév alatt. A megjelenését követő viszonylag terjedelmes időszak alatt lényeges átalakulásokon ment keresztül. Ennél fogva így ez az óriás szótár a jelenlegi tartalmában az előző verziónak egy javított és bővített változatává lett.

Az óriás szótárnak az ugyancsak ezen weboldal részét képező orvosi szótárral egy foglalatban történő megjelenítésének indoka az, hogy mindkét szótárféleség létrehozása és útjukra indítása azonos személyhez köthető. Másik, leglényegesebb indok pedig az, hogy alapvetően jól kiegészítik egymást ezek a szótárak, mivel amit az egyik tartalmaz, nem feltétlenül lelhető fel a másikban. Az orvosi szótár speciális szakszavai e megfontolás alapján például alapvetően hiányozhatnak az óriás szótár kínálatából. Természetesen alapvető, a mindennapi életben is használatos szavak (mint pl. szív, tüdő, hasnyálmirigy, végbél, gyomorhurut, allergia, immunológia, sebészet, szülészet, Röntgen, és még sorolhatnánk a végtelenségig) fellelhetők az óriás szótárban is. Régi megfontolásból benne maradtak azonban így is egészségügyi szakszavak, de azokat kis számban meg is hagytunk.

Ez az óriás szótár a félmilliót is meghaladó szócikk tartalmával azok számára készült, akik a svéd nyelvben szeretnének jártasságot szerezni. A szótár – akár csak az orvosi- azonban nem nélkülözheti az alapvető nyelvi készségeknek elsajátítását. Ez a „jätte ordbok” ugyanis önmagában csupán egy olyan gyűjteményes munka, amelyből a svéd nyelvi sajátosságok ugyan alapvetően kiolvashatóak, azonban innen meg nem tanulhatók. Hogy ezen a téren is nyújthassunk segítséget, összeállítottunk egy 35 tagból álló svéd nyelvi kurzust, melyben a nyelvvel akár első ízben is ismerkedő, a kezdetektől módszeresen végig haladva, eljuthat egy alap nyelvi szintre. Erről a fokozatról ez után már könnyebben haladhat tovább a nyelv elsajátításának legmagasabb fokáig is. A nyelvi tanfolyam anyagát ugyancsak e weboldalnak Svéd nyelvtan elnevezésű menüsorában találhatják meg az érdeklődők.

Ugyancsak e nyelvi kurzus menüsorából kiindulva elhelyeztünk egy nélkülözhetetlen nyelvtani táblázatot, amely a svéd erős- és rendhagyó igék listáját tartalmazza. Ezen a helyen találhatnak úgynevezett olvasási gyakorlatokat is, melyek kimondottan bőséges példaolvasmányokkal kíván a svéd szövegek megértéséhez hozzájárulni.

Végül, és nem utolsó sorban, ugyanitt egy svéd szólások és mondások gyűjteményét találja meg a tisztelt Felhasználó. Ez abból a szempontból is hasznos, hogy a svéd nép bölcsessége révén könnyebben megközelíthető az a fajta mentalitás, ahogy a svédség a mindennapok életében megnyilvánul.

Természetesen haszonnal kereshetnek a Doctor Svenomed óriás szótárban azok a kedves Felhasználóink is, akik a svéd nyelv területén már magasabb készségek birtokában állva, fordítói vagy szaklevelezői tevékenységgel foglalkoznak.

A szótár ugyanis tartalmaz olyan az alap- és szakági szócikkeket, melyekre a mindennapok során szükség lehet az életünk legszélesebb területén.

A szótárban fellelhető jól értelmezhető rövidítések körében egyetlen szorul magyarázatra e helyen. Éspedig azok a szócikkek, amelyeknek magyar jelentési oszlopában éppenséggel nem található meg az adott svéd szónak magyar jelentése. Ezért ezeknek a szavaknak a jelölése a * (latin elnevezés) formula szerint került feltüntetésre, pl. ölagave -n -r * (Agave salmiana). Ezek a szavak a svéd nyelvben ismertek, magyar jelentésük azonban még ez idő szerint nem honosodott meg (ezt a hiányt jelezzük * jellel). A szám szerint 2397 ilyen szócikk növény- és állatfajok köréből kerül ki.

A magyarul is ismert ilyen szavak ugyancsak tartalmazzák azok tudományos, binomiális rendszertani elnevezéseit. Ezen a módon elkerülhető, hogy az egyes fajok szinonim elnevezéseik révén másokkal összecserélhetők legyenek.

Egyes szócikkek kiejtése a találati listában levő háromszögre kattintással meghallgatható. Az ezen a módon meghallgatható szavak azonban zömében az egyszerűbbek (értsd nem összetettek) köréből kerülnek ki. Összetett szavak meghallgatására a megjelenő találati lista alsó részén levő Kiejtés meghallgatása című linksorra kattintás útján az Acapela nevű weboldalra kerülhet. Ott egyéb nyelvi lehetőségek közt hat különféle nemű és életkorú svéd egyén általi interpretáció közül választhat. Az egyes szavak és kifejezések meghallgathatók 4 alapvető tájnyelv (svéd állami, göteborgi, skånei és finnországi) kiejtése szerint is.

A szótár hibáival és fogyatékosságával tisztában vagyunk, ezért igyekszünk azt a következő frissítés alkalmával eliminálni.

Kérjük, hogy levelezőnk révén segítse munkánkat akár helyesbítési vagy bővítési szándékkal.