A Doctor Svenomed weboldalán mindent megtalálhat, amire egészségügyi munkája során szüksége lehet.

Svéd * Magyar - Magyar * Svéd orvosi szótár
Válasszon szótárat és írja be a keresendő kifejezést

Köszöntjük a Doctor Svenomed svéd-magyar online orvosi szótár oldalán!

Ez az orvosi szótár még csupán néhány éves múltra tekint vissza. Első debütálása Doctor Medizone elnevezés alatt történt és a kezdetektől fogva népszerűségnek örvendett. Egyrészről azért, mivel svéd-magyar nyelvek relációjában ilyen összeállítás még nem volt fellelhető az Interneten. Másrészről pedig azért, mert magyar nyelvű egészségügyi dolgozóknak skandináv országokban történő elhelyezkedése elsősorban nem a szakmai-, hanem a nyelvi nehézségek miatt volt elérhetetlen. Tudva ezt, és ismerve az északi országok igen magas elvárásait, igyekeztünk összeállítani egy itt használható gyűjteményt. Sajnos a gyors összeállítás megbosszulta magát, mivel rengeteg hibát sikerült belevinni a szótárba. Ezek kijavítása azonban sokkal több időt vesz igénybe, hiszen a szócikkeket az átnézés során egyenként ismét revideálni kellett. De még így is maradtak a szószedetben olyan hibák, amelyek a tömegmunka súlya alatt újra csak kikerülhették a figyelmet.

Maga a szótár tehát a jelenlegi formájában az előző verziónak egy javított és bővített változata, amely azonban még mindig csak további frissítéseket igényel! A szótár hibáival és hiányosságaival tehát tisztában vagyunk.

A Doctor Svenomed svéd-magyar online orvosi szótár svéd nyelvterületen (Svédországban illetve Finnországban) dolgozó orvosok, állatorvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi szakemberek számára készült. A szótárban fellehető olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek nem kimondottan egy-egy szakterülethez tartozóak, ám az egészségügy területén nap mint nap szükségeltetnek, az ugyancsak ezen a weboldalon elhelyezett ún. óriás szótár „adta kölcsön”. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a szótári keresés meglehetősen körülményes munkafolyamatát; időt nyerve ezzel a keresés komplex műveleteinek elvégzéséhez is. Az előzőekben említett skandináviai országokban honos igen magas szakmai elvárásokra tekintettel tartalmazza ez a gyűjteményes szótár mindazokat az alap- és szakági szócikkeket, melyekre a mindennapi munkájuk során szüksége lehet.

Természetesen haszonnal kereshetnek benne szakmai nyelvű fordítások iránt érdeklődők is. Egyes szavak, kifejezések internetes kikutatása olykor idegőrlő módon sok időt igényel. Ebben az orvosi szótárban pedig szép számmal fellelhetőek ezeknek a kutatásoknak az eredményei is. A tisztelt fordítónak tehát már nem szükséges magának külön energiát pazarolnia ahhoz, hogy speciális szavakat, kifejezéseket megtaláljon. Mi ezt már elvégeztük helyettük is!

Az ilyen irányú kutatásokat a Doctor Svenomed orvosi szótár teamje ez idő alatt is folyamatosan végzi. Szakembereink a legjobb tudásuk szerint végzik lelkiismeretes munkájukat ezen a téren. Amint azonban erre már korábban is utaltunk, a komplex kutatás és szerkesztés feladatának végzése közben még a legkörültekintőbb igyekezet ellenére is becsúsznak hibák. Ezeket azonban folyamatosan derítjük fel és javítjuk is. Sajnos az egyes verziófrissítések között eltelő időszak alatt azonban – tehát amíg az észlelt hibák kijavítása meg nem történik – kénytelenek szembesülni az általunk vétett hibákkal. Reméljük azonban, hogy ezek száma az idők folyamán egyre csak csökken, és a maradék adatállomány tartalma már minden tekintetben megfelel majd a legmagasabb szakmai elvárásoknak is.

Az orvosi szótárnak különleges vonása, hogy például az állategészségügyben használatos egyes olyan szócikkek is fellelhetőek benne, amelyek miatt azokat némelyek „orvosi szótárba nem illő”-nek minősíthetik. Tudomásul kell azonban venni, hogy az állatorvosi terminus technicusok zöme alapvetően azonos, vagy legalább is hasonló a humán orvoslás területén meghonosodott kifejezésekkel. Az a néhány eltérő (főleg anatómiai-, vagy az állatok tartásával-, takarmányozásával kapcsolatos) szakszó, véleményünk szerint, nem feltétlenül teszi szükségessé, hogy azok külön szótárban kerüljenek tárgyalásra. Felmerült ennek gondolata az egyre gyarapodó állategészségügyi szakszavak kapcsán. Viszont egy speciálisan állatorvosi célra külön szerkesztett szótárba is megjelenítésre kerülnének azok a szócikkek, amelyek például a humán orvosi terminológiában is azonos módon fellelhetők. Ilyen módon tehát például az egyes szervek anatómiai kifejezései, vagy az állategészségügyben is hasonló módon felhasználandó gyógyszerek, belgyógyászati, sebészeti, radiológiai, stb. elnevezések azonos módon kerülnének bele az állatorvosi szótárba. Hogy ezeket az egészségügyi kifejezéseket egy adatbázisban tárolva hozzuk egy fedél alá, olykor valóban okoznak különösen a humán orvos kollegák számára „meglepetéseket”. Az ilyen szavak, mint pl. „trágya”, „remesebél”, „patkolástan”, „kiirtás”, „elhullás”, „kényszervágás” és társai belátható módon nehezen férnek meg a humán szemlélettel. Az állatorvosi pálya művelőinek ezek a szavak (és még ezeknél is „különbek”) a mindennapi élet folyamában abszolút természetes módon jelennek meg. Nagyon reméljük, hogy ezeknek a szócikkeknek az ebben a szótárban való megjelenítése nem okoz ellenszenvet és idővel megszokottá is válhat.

Amennyiben az elmondottakkal kapcsolatban véleményük, javaslatuk lenne, a weboldal Elérhetőség menüpontjában levő levelezőnk révén kérjük, legyenek szívesek megküldeni a szerkesztőség részére. Ha ezt a levelezőt nem kívánják igénybe venni (mert például szeretnének mellékletben is küldeni valamilyen írásos vagy egyéb formájú anyagot), küldjék el a dr-svenomed@euromail.hu elektronikus postacímünkre a saját megszokott levelezőjükből.

A szócikkek keresésében és találatában segédeszközként összeállítottunk egy Rövidítések jelentése című listát is. Ebben azoknak a latin elnevezéseknek rövidítéseit szedtük össze, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő zömében zárójeles jelentésmegadások formájában (pl. (m. sternocleidomastoideus) vagy (a. carotica interna)). Bár a „musculus” és „arteria” szavak önmagukban nem nagy terjedelműek, igen gyakori elfordulásuk révén azonban nagyon sok helyet foglalnak el. A rövidítések alkalmazása tehát ebben a szótárban elsősorban, de nem kizárólagosan, helymegtakarítás céljából történik. Tudjuk persze, hogy a Szótári rövidítések jegyzéke külön mozzanat révén jeleníthető csupán meg. Ezzel kapcsolatban azonban tippként annyi könnyítést közölhetünk, hogy nem muszáj valamennyi keresendő rövidítés megkeresése során „lehívni” ezt a listát. A jobb felső sarkában levő – (kicsinyítő) jelre kattintva a lista mindig kéznél maradhat, és elegendő csupán egy gyors Alt+Tab billentyű-kombinációval előhozni a kívánt méretben és a legmegfelelelőbb helyre elhúzva.

Egyes szócikkek kiejtése a találati listában fellelhető háromszögre kattintással meghallgatható. Ezen a téren azonban még vannak kívánnivalók, ugyanis alapvetően az egyszerű (értsd nem összetett) szavak kiejtése körében kaphatunk elsősorban kiejtési találatot. Mivel ennek a weboldalnak a webszerveren történő elhelyezése költséges, nem engedhettük meg magunknak, hogy olyan kiejtési listát produkáljunk, amely úgyszólván valamennyi feltüntetett szócikknek tökéletes kiejtését adhatná meg. A helyköltségre tekintettel ezért olyan megoldást kellett választani, amelyet a célnak éppenséggel alapvetően megfelelőnek véltünk.

Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy még így is csak kevés szócikknek a kiejtése hallgatható meg.

Hogy az összetett szavak kiejtésének meghallgatását is lehetővé tegyük, a találati lista alján feltüntettünk egy Kiejtés meghallgatása című linket, amely egyéb nyelven történő kiejtés meghallgatáson kívül lehetőséget ad arra, hogy svéd nyelven többféle interpretációjú kiejtést is meghallgathassanak. Az Acapela group oldalán a bal felső harmadban elhelyezett szókeresőben levő „välj ett språk” választóban (sajnos a magyar nyelv kivételével) többek között a svéd nyelv is megválasztható. Ez után a „välj ett röst” alatt kiválaszthatjuk 6 interpreter közül a legkívántabbat. A következő lépésben írja be a kívánt svéd szöveget az alatt levő tágasabb mezőbe: „skriv din text här”. Végül jelölje be a „Jag håller med regler och villkor” jelölőnégyzetet majd nyomja meg meghallgatásra a lyssna!-gombot.

Az Acapela group által nyújtott ingyenes és bármikor igénybe vehető kiejtés meghallgatás egyedüli hiányossága tehát az, hogy magyar nyelven történő kiejtés meghallgatására nem ad lehetőséget. Ezt a hátrányát tűnik tehát valamelyest kompenzálni az a meghallgatási lehetőség, amely a megjelenített találati listában végül is –még ha korlátozott lehetőségével is –rendelkezésükre áll.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ennek az orvosi szótárnak a hibáival és fogyatékosságával tisztában vagyunk, ezért igyekezünk azokat a következő frissítés alkalmával eliminálnálni.

Kérjük, hogy levelezőnk útján is segítse munkánkat akár helyesbítési vagy bővítési szándékának közlésével, amit bármikor szívesen fogadunk.

A szótár összeállítását orvos, fogorvos, állatorvos és gyógyszerész végzi!